QQ登录

只需一步,快速开始

新浪微博登陆

只需一步, 快速开始

切换风格 注册 找回密码

php开发-PHP教程网


查看: 633|回复: 0

[使用交流] ecshop添加菜单以及权限分配

[复制链接]
发表于 2017-11-23 11:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
增加菜单并添加权限:
 admin/includes/inc_menu.php 添加
  $modules['**_name1']['name2'] = 'your href'
   1276829-20171121111040727-994862089.jpg
 admin/includes/inc_priv.php 添加
  $purview['**_name1'] ='name1'
  $purview['name2'] ='name2'
   1276829-20171121111111352-1762366790.jpg
 语言(三种)设置
  语言种类/admin/common.php 添加 显示在左侧菜单处
   1276829-20171121111145586-1203236734.jpg
   $_LANG['**_name1'] = '一级名称'
   $_LANG['name2'] = '二级名称'
    1276829-20171121111241821-2101341770.jpg
 语言种类/admin/priv_action.php 添加 显示在权限分配处
  1276829-20171121111311508-1125132327.jpg
   $_LANG['name1'] = '权限一级分组'
   $_LANG['name2'] = '权限二级分组'
    1276829-20171121111331086-838683573.jpg
 修改数据库
  找到admin_action在最下面添加
   1276829-20171121111412961-942408273.jpg
   第X行 parent_id 0 action_code name1
   第X+1行 parent_id X action_code name2Archiver|  

662p开源网. Powered by Niuzen

© 2001-2014 Niuzen Inc.

返回顶部